TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, THỂ THAO

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, THỂ THAO

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Kiến thức

+ Phân tích được vai trò và tác động của các dịch vụ giải trí, thể thao đến hoạt động du lịch và đời sống xã hội;

+ Trình bày và phân tích được các nguyên tắc, yêu cầu, quy trình nghiệp vụ cơ bản trong các nhiệm vụ của nghề;

+ Trình bày và phân tích được các nội dung có liên quan đến quản trị nói chung và quản trị dịch vụ giải trí, thể thao nói riêng như: Quản trị học, marketing căn bản, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực, tài chính doanh nghiệp;

+ Mô tả được các nội dung kiến thức cần thiết có liên quan đến nghiệp vụ quản trị dịch vụ giải trí, thể thao như: Tâm lí khách du lịch, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa Việt Nam, ngoại ngữ chuyên ngành, tin học ứng dụng, marketing dịch vụ;

+ Mô tả và phân tích được các nguyên tắc, nội dung, quy trình cơ bản của các nghiệp vụ có liên quan đến nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao như: Nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ hướng dẫn, nguyên lý kế toán, kỹ thuật trang trí cắm hoa;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

+ Tổng hợp hóa và khái quát hóa được hệ thống kiến thức có liên quan đến nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao ;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu trong các hoạt động của quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao, mô tả được công dụng và những điểm cần chú ý của chúng khi sử dụng.

– Kỹ năng:

+ Khảo sát, thu thập và phân tích được các thông tin về nhu cầu du lịch nói chung và nhu cầu về dịch vụ thể thao, nói riêng;

+ Xác định được loại hình dịch vụ thể thao, giải trí phù hợp với nhu cầu của khách và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thiết kế được các chương trình giải trí, thể thao đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

+ Lập kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết cho toàn bộ quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Lập được dự toán kinh phí cho các chương trình giải trí, thể thao;

+ Xây dựng được các chính sách giá phù hợp với thị trường;

+ Soạn thảo được hợp đồng và có khả năng đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;

+ Tổ chức thực hiện hoạt động quảng bá và xúc tiến bán dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Phân tích và lựa chọn các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ ( cung ứng dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, an ninh), soạn thảo, ký kết hợp đồng;

+ Lập kế hoạch triển khai và phối hợp thực hiện trong quá trình cung ứng dịch vụ; kiểm tra, đánh giá quá trình cung ứng các dịch vụ bổ trợ;

+ Tổ chức điều hành các hoạt động trong quá trình thực hiện dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Dự tính và hạn chế các tình huống phát sinh ở mức độ hệ thống và toàn diện;

+ Có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện.

+ Đưa ra được các quyết định kỹ thuật trong phạm vi giới hạn chuyên môn đã được đào tạo;

+ Thống kê chính xác các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ; Tổng hợp được chi phí và các chứng từ có liên quan. Thực hiện được việc thanh quyết toán;

+ Quản lý được nguồn vốn và có khả năng đánh giá được hiệu quả tài chính của hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Có khả năng chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, tổng kết các nhiệm vụ khác của nghề như: Tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao; Chăm sóc khách hàng;

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

+ Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

+ Có khả năng tổ chức công việc và tham gia làm việc theo nhóm, có khả năng phối hợp với những vị trí khác có liên quan trong công việc trong môi trường lao động nghề nghiệp;

+ Có khả năng kiểm tra, giám sát chuyên môn đối với nhân viên tác nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ, khách hàng… trong quá trình thực hiện dịch vụ;

+ Có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Sinh viên có được khả năng làm việc độc lập, biết ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho nghề nghiệp; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có ý thức chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc. Sinh viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

– Nhân viên quản lý cấp cao;

– Nhân viên lập kế hoạch;

– Nhân viên điều hành chương trình;

– Nhân viên tác nghiệp của các dịch vụ giải trí, thể thao trong các doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Trường Trung cấp Đông Nam Á TP Đà Nẵng.

Địa chỉ: 80B Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

HOTLINE: 0842228844. 0852228844 Email: quoctedongnama@gmail.com

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!