CHỨNG CHỈ AN TOÀN THEO NGHỊ ĐỊNH 44

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển của con người. Lao động có năng suất, chất lượng, hiểu quả là nhân tố quyết định đến sự phát triển của một đất nước, một dân tộc hay nói rộng hơn là cho xã hội loài ngườàn lao động. Vì tầm quan trọng của lao động sản xuất nên việc giữ an toàn trong lao động là rất cần thiết chính vì vậy trường trung cấp Đông Nam Á mở lớp học chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44 tại Đà Nẵng.

Khóa học chứng chỉ an toàn theo nghị định 44 tại Đà Nẵng có mục đích là tăng cường hiểu biết, năng lực đảm bảo an toàn lao động cho những người quản lý, người trực tiếp tham gia lao động. Đây chính là mục tiêu chung của các khóa học an toàn lao động ở Đà Nẵng


Trường trung cấp Đông Nam Á đang mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động tại Đà Nẵng và các khu vực miền trung để tiện cho các học viên có nhu cầu về học an toàn lao động.

Trung cấp Đông Nam Á

1.Các lớp huấn luyện an toàn lao động tại Đà Nẵng.

-Lớp huấn luyện quản lý kỹ thuật an toàn – bảo hộ lao động (An toàn lao động – Vệ sinh lao động chung).

-Lớp huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng.

-Lớp huấn luyện cấp chứng chỉ kỹ thuật an toàn điện.

-Lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn vận hành đối với thiết bị nâng.

-Lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn làm việc trên cao – leo cao.

-Lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn sử dụng hóa chất.

-Lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn hàn điện – hàn hơi, nồi hơi, khí nén.

-Lớp kỹ thuật An toàn trong vận hành, sử dụng gas khí đốt.

-Lớp huấn luyện cán bộ làm công tác quản lý an toàn – bảo hộ lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.

-Lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn vận hành cẩu trục, thiết bị nâng hạ.

-Lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn vận hành, sử dụng xăng dầu, khí hóa lỏng LPG.

2. Đối tượng huấn luyện của khóa học chứng chỉ an toàn lao động tại Đà Nẵng.

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;

Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nhóm 2:

Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định trong thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH (danh mục kèm theo).

Nhóm 4:

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019 TẠI QUẢNG NGÃI
THÔNG TIN TUYỂN SINH TẠI ĐÀ NẴNG

3. Nội dung khóa học an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 1: được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Nhóm 2: được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

Kiến thức chung như nhóm 1;

Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

Nhóm 3: được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

 Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Kết thúc khóa học chứng chỉ an toàn theo nghị định 44 tại Đà Nẵng học viên được cấp chứng chỉ an toàn lao động theo 6 nhóm đúng quy định tại Nghị Định 44 của Chính Phủ và Thông tư 27/2013/TT­BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội Việt Nam.

Thông tin liên hệ:
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG NAM Á TP ĐÀ NẲNG
Điện thoại: 0844.22.88.44 – 0842.22.88.44 – 0852.22.88.44 
Website: https://trungcapdongnama.asic.edu.vn/ 
Facebook: https://www.facebook.com/dongnama.edu.vn/ 
Địa chỉ: Số 80B Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 
Văn Phòng: Số 374 Hai Bà Trưng, P Trần Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Văn Phòng: Số 28 An Phú Đông 09, P Thạnh Lộc, Q 12, TP Hồ Chí Minh

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!