TUYỂN SINH KỸ THUẬT XĂNG DẦU-HỆ TRUNG CẤP

Đào tạo người học trình độ trung cấp ngành, nghề Kỹ thuật xăng dầu, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Xem Thêm

Lớp Trung Cấp Kinh Doanh Xăng Dầu | Học Chủ Nhật, 10 Tháng Có Bằng‎

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG NAM Á MỞ LỚP ĐÀO TẠO Ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức & thời gian tuyển sinh

Xem Thêm
error: Content is protected !!